Български език 3 клас междинно ниво

08.09.2021
Автор: Коконица

Тестът включва разнообразни задачи, които са свързани със знанията и уменията на учениците, фиксирани в учебната програма до този етап на обучение, например, да изберат правилната буква и да направят проверка според правописните правила, да редактират правописни грешки в изречения.

Първото българско царство изпратено от Георги Иванов. Диагностика на изходно равнище БЕЛ 3 клас.

Цистерна за вода лист. Колко звучни съгласни има в думата бисквита? Математика - 3 клас - Аз знам. Какво е по вид изречението: Утре ела у нас! БЕЛ - 3 клас - Входно равнище.

България - нашата земя хубава, изпратено от Мария Николова. Задачи на изследването.

В коя дума е допусната правописна грешка. Околен свят 2 клас -Контролна работа - изпратено от МО 2. Състави 4 задачи-дом. Самостоятелна работа по околен свят - 2. БЕЛ-1клас 1. Математика - 3 клас - Събиране и изваждане на числата до .

Тест-математика върху умножение-2 клас. Изтегли документ. Математика 2 клас - Входящо ниво - изпратено от МО 2.

Latest comments

България - нашата земя хубава изпратено от Мария Николова. Тест по Математика — 1 клас. Входящи тестове Български 4 клас 1. Великден 3 изпратено от Пенка Стоянова. Изходно ниво български език 3 клас.

Основно училище. Изходно ниво български език 3 клас. Изходящи тестове Какво знаеш дотук 4 клас. Самостоятелна-работа-околен-святклас 3? Математика - 3 клас - Събиране и изваждане на числата до Математика самостоятелна работа. Популярни документи Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за г. Задачи на изследването.

E-mail или потребителско име

Коя част от думите отключвам и заключвам ги прави противоположни по значение? Математика-Входно-ниво 1. Околен-свят-Входно-ниво - Мартин Петков. В кой ред изброените думи са сродни?

Задачки математика. Второто българско царство Асен Григоров. Примерен тест входен 2 клас. Контролна-работа-по-български-език-и-литератураклас - Изпратено от Мария Димитрова. Българското общество през Възраждането Снежана Генадиева! БЕЛ - 3 клас - Входно равнище.

Професионалният блог на Аничка Петкова

Изходящо ниво тестове Човек и природа 4 клас. На кой ред всички думи са прилагателни телефон за връзка с мегапартс Околен свят 2 клас -Контролна работа - изпратено от МО 2. Изходящо ниво Човек и Общество 4 клас. Входно ниво по БЕ за две групи.

Българското общество през Възраждането Снежана Генадиева. Работен лист. Междинно ниво 2ри клас Мат-Бел изпратено от Петьо Донков? Коя от думите НЕ съдържа представка. Тест Гласни и съгласни звукове, правопис. Коя от сродните думи е прилагателно име. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род.

More Бел interactive worksheets

Междинно ниво 2 клас. Основно училище. Инструментариум: Изследването е проведено с помощта на тест, който съдържа диктовка и езикови упражнения. Упражнения за групова работа.

Изходящо ниво Човек и Общество 4 клас. Мамичко, каква е славна пищялката. Кое от изреченията е възклицателно.

 Също така разберете...